Voorlichting.

Vrijmetselarij heeft niets te maken met maatschappelijke status of met een intellectueelniveau. Vrijmetselarij is voor zoekers die willen werken aan zichzelf en aan een betere wereld, ongeacht de plaats die zij in het maatschappelijk bestel innemen. Het lidmaatschap van
de orde legt geen verplichtingen op, waaraan niet bezwaarlijk kan worden voldaan.

De vrijmetselarij biedt de vrijmetselaar broederschap en vriendschap, mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling in een vertrouwde omgeving, rust, harmonie inhoudelijke gesprekken met gelijk gestemden. Het geeft de mogelijkheid tot het vergelijken van afwijkende meningen met vaak als gevolg een beter afgewogen eigen oordeel. De loge in Veendam organiseert regelmatig bijeenkomsten waarbij
de mogelijkheid wordt geboden nader kennis te maken met de vrijmetselarij.

Is uw belangstelling voor de vrijmetselarij meer dan oppervlakkig, aarzel dan niet contact op te nemen met onze loge voorlichter,
tel 0597 613 064 of stuur een mail naar                                                        met uw adres gegevens en de mededeling dat u meer wilt
weten over de vrijmetselarij. Hij zal u dan verder helpen.
Loop even binnen:

Wij houden iedere tweede zondag van de maand een inloopzondag, behalve de maanden juli, augustus en eptember. U bent van 11:00 tot 13:00 uur van harte welkom.

Wij zijn ook te vinden op Twitter (@LNoorderlicht) en FaceBook (Loge Noorderlicht).
De vrijmetselarij in 4 minuten