Kenmerken:

De vrijmetselarij kan het best gezien worden als een levenshouding.

De vrijmetselaar ontwikkelt zelfstandig een wereldbeeld.

De vrijmetselarij heeft veel met andere geestelijke stromingen gemeen. Maar zij onderscheidt zich daarvan door haar geheel eigen methode van werken die wordt gekenmerkt door het gebruik van ritualen en symbolen.

De vrijmetselarij is een leerschool tot het zelfstandig zoeken naar waarheid, zonder opgelegde dwang.

De vrijmetselarij verwerpt dogmatische en totalitaire opvattingen.
Vrijmetselarij heeft niets gemeen met een religie, maar geeft wel geestelijke verdieping.