De grondslagen

 

De vrijmetselaar erkent:

 

· de hoge waarde  van de menselijke persoonlijkheid

· de gelijkwaardigheid van alle mensen

· ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid

· ieders verantwoordelijkheid voor zijn eigen doen en laten.

 

                                Loge van Vrijmetselaren

                                Het Noorderlicht Veendam

                                                           Loge nr. 60 van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden