ANBI informatie

Deze informatie wordt vermeld op verzoek van de Fiscus.

 

Naam:                                           Loge Het Noorderlicht

Adres:                                           Beneden Westerdiep 47

                                                     9641 GE  Veendam

 

Website:                                      www.logenoorderlicht.nl

Emailadres:                                 secretaris@logenoorderlicht.nl

 

KvK nummer:                              40037403

RSIN nummer:                            806110776

 

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter                                     W. IJsenbrand          

Secretaris                                    Ir. R. Groeneveld

Penningmeester                          A. Klee

Vicevoorzitter                              (Gedeputeerd Meester)

Redenaar

1e Opziener

2e Opziener

 

Beloningsbeleid: Het beloningsbeleid van de Loge is in overeenstemming met de kaders van het door de belastingdienst voor Algemeen Nut Beogende Instellingen beschreven beloningsbeleid. Wij verwijzen naar de desbetreffende pagina’s op de website van de belastingdienst in Nederland. Het bestuur van de Loge bestaat uit vrijwilligers die - voor als nodig – tijd die zij voor bestuursactiviteiten hebben gereserveerd, besteden aan de voortgang van de specifieke maçonnieke werkzaamheden. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere vrijwilligers dan de leden van de Loge. Er worden derhalve zowel aan de bestuurders als aan de vrijwilligers van de Loge geen beloningen of vergoedingen uitgekeerd dan de werkelijk gemaakte kosten. Het bestuur van de Loge stelt zich ten doel om zo min mogelijk aan overhead te besteden. Fondsen worden d.m.v. de jaarlijkse door de leden af te dragen contributie en een bijdrage bij aanvang van het lidmaatschap verworven. Daarnaast staat het eenieder vrij aan de Loge gepast te doneren.

            

                

 

                                Loge van Vrijmetselaren

                                Het Noorderlicht Veendam

                                                          Loge nr. 60 van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden