Over de Loge ‘Het Noorderlicht’

 

De Loge werd in 1878 mede gesticht door Anthony Winkler Prins, encyclopedist en doopsgezind predikant te Veendam. Winkler Prins heeft zich tot in de Tweede Kamer ingezet om de veenkoloniën in het algemeen en Veendam in het bijzonder betekenis te geven. Vooral voor het onderwijs heeft hij zich ingezet met als resultaat de

vestiging van een Rijks HBS (de tweede na Amsterdam) in het fraaie gebouw waarin nu het Veenkoloniaal Museum is gehuisvest.

 

Zijn bronzen standbeeld staat voor de hoofdingang van het museum in Veendam. Over de eerste 100 jaar van de geschiedenis van de Loge is weinig meer bekend. Tijdens de tweede wereldoorlog werd de Vrijmetselarij verboden en zijn de meeste archieven en bezittingen door de nazi’s vernietigd of geroofd. Na de oorlog kwam de Loge Het Noorderlicht weer tot bloei en kon aan het Beneden Westerdiep  te Veendam het huidige Logegebouw opnieuw in gebruik worden genomen.

 

Het gebouw heeft een Voorhof waar de wekelijkse bijeenkomsten (comparities) worden gehouden en een fraaie werkplaats in Jugendstil (Amsterdamse School) waarin de rituele Arbeid (Open Loges) wordt verricht.

                                Loge van Vrijmetselaren

                                Het Noorderlicht Veendam

                                                           Loge nr. 60 van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden