Kenmerken en grondslagen

 

De Vrijmetselarij is geen religie of sekte maar een levenshouding waarin men er aan werkt om een beter mens te worden. Voor talrijke Christenen, Moslims, Joden, Boeddhisten, enz. is de  Vrijmetselarij een verdieping van de spirituele beleving.

 

Gezamenlijk zoeken Vrijmetselaren naar Licht en Waarheid. Daarbij vinden zij Wijsheid en Kracht in de bouw- en lichtsymboliek en Schoonheid in de rituele arbeid. Deze ‘Koninklijke Kunst’ is geďnspireerd op de bouw van de tempel van Koning Salomo. De Vrijmetselaar arbeidt aan de Ruwe Steen (zichzelf) die moet worden tot een zuivere kubiek.

 

In het jaar 1717 neemt de Vrijmetselarij een internationaal georganiseerde vorm aan met de oprichting van de Grote Loge in Londen. Zij is over de gehele wereld verspreid behalve in totalitair geregeerde landen.

 

De Vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap en kent drie inwijdingsgraden: Leerling-, Gezel- en Meester-Vrijmetselaar.

 

De Orde van Vrijmetselaren is een Broederschap. Alleen mannen kunnen lid worden. Naast de masculiene Vrijmetselarij is er een vrouwelijke loge (Vita Feminea Textura) en een gemengde loge (Le Droit  Humain).

 

                                Loge van Vrijmetselaren

                                Het Noorderlicht Veendam

                                                          Loge nr. 60 van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden