Hoe wordt u Vrijmetselaar?

Stuur een e-mail aan voorlichter@logenoorderlicht.nl met de mededeling dat u wat meer wilt weten en met uw adresgegevens.

Gevolg: U krijgt een oriŽnterend gesprek of u wordt uitgenodigd voor deelname aan een kennismakingsronde waaraan meerdere belangstellenden deelnemen.

Als u besluit lid te willen worden, dan wordt er een onderzoekscommissie gestart. De bedoeling daarvan is dat de Loge u - en u ons - beter leert kennen. U krijgt een aantal gesprekken waarin centraal staat of de vrijmetselarij iets voor u kan betekenen en tegelijk of u iets voor de vrijmetselarij kunt bijdragen.
Deze win-win vergelijking is belangrijk en daarom sporen wij u aan om veel goede vragen te stellen.

Als we na deze gesprekken samen met u van mening zijn dat het goed is om door te gaan, dan leggen wij dat aan de meesters van de Loge voor. Als zij daarmee akkoord gaan, dan worden de verslagen van onze Loge naar de orde van vrijmetselaren verzonden met het verzoek om ons voorstel te bekrachtigen.

Wij wachten het besluit van de orde af en na verkregen fiat gaan we over tot uw inwijding. U wordt op een afgesproken avond van huis opgehaald en er wacht u een zeer bijzondere avond.

††††††† ††††††† ††††††† ††††††† Loge van Vrijmetselaren

††††††† ††††††† ††††††† ††††††† Het Noorderlicht Veendam

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Loge nr. 60 van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden