ANBI informatie

Deze informatie wordt vermeld op verzoek van de Fiscus.

 

De Loge stelt zich ten doel de regelmatige beoefening van de vrijmetselarij met† inachtneming van de regels en gebruiken als omschreven in artikel 2 van de statuten van de Orde, gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel aldaar onder nummer V 407 409.

 

Een overzicht van de financiŽn is hier te vinden.

††††††††††††

In 2017 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

 

38 vergaderingen

2 algemene ledenvergaderingen

8 Open Loges

1 avond met de partners

††††††††††††

Op 31 december 2017 bestond onze loge uit 28 broeders met een leeftijd gelegen tussen de 39 en 88 jaar.

 

Verdere informatie is te vinden op deze website.

††††††† ††††††† ††††††† ††††††† Loge van Vrijmetselaren

††††††† ††††††† ††††††† ††††††† Het Noorderlicht Veendam

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Loge nr. 60 van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden