De grondslagen.

De vrijmetselaar erkent:

      - de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid

      - de gelijkwaardigheid van alle mensen

      - ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid

      - ieders verantwoordelijkheid voor zijn eigen doen en laten.