ANBI informatie:

Deze informatie wordt vermeld op verzoek van de Fiscus
.
Naam:
Adres:


Website:
Emailadres:

KvK nummer:
RSIN nummer:
:
:


:
:

:
:
Loge ”Het Noorderlicht”
Beneden Westerdiep 47
9641 GE  Veendam

www.logenoorderlicht.nl


40037403
806110776
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Vicevoorzitter
Redenaar
1e Opziener
2e Opziener
:
:
:
:
:
:
:
W. IJsenbrand
W. IJsenbrand
A. Klee
A.W.  Berendsen
H. Schoonhoven
M. Oolbekkink
P. Hogewoning
Beloningsbeleid:

Het beloningsbeleid van de Loge is in overeenstemming met de kaders van het door de belastingdienst voor algemeen Nut Beogende Instellingen beschreven beloningsbeleid. Wij verwijzen naar de desbetreffende pagina’s op de website van de belastingdienst in Nederland.
Het bestuur van de Loge bestaat uit vrijwilligers die - voor als nodig - tijd die zij voor bestuursactiviteiten hebben gereserveerd, besteden aan de voortgang van de specifieke maçonnieke werkzaamheden. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere vrijwilligers dan de leden van de Loge.

Er worden derhalve zowel aan de bestuurders als aan de vrijwilligers van de Loge geen beloningen of vergoedingen uitgekeerd dan de
werkelijk gemaakte kosten. Het bestuur van de Loge stelt zich ten doel om zo min mogelijk aan overhead te besteden. Fondsen worden
d.m.v. de jaarlijkse door de leden af te dragen contributie en een bijdrage bij aanvang van het lidmaatschap verworven. Daarnaast staat het eenieder vrij aan de Loge gepast te doneren.

De Loge stelt zich ten doel de regelmatige beoefening van de vrijmetselarij met  inachtneming van de regels en gebruiken als omschreven in artikel 2 van de statuten van de Orde, gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel aldaar onder nummer V 407 409.

In 2017 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

38 vergaderingen
  2 algemene ledenvergaderingen
  8 Open Loges
  1 avond met de partners

Op 31 december 2017 bestond onze loge uit 28 broeders met een leeftijd gelegen tussen de 39 en 88 jaar.

Overzicht financieel verslag 2017.
 
 
WYSIWYG Web Builder